Presentació

Imprimir

Què som?

BCN Salut Mental és una aliança estratègica entre entitats proveïdores de serveis públics en salut mental a la ciutat de Barcelona, per tal de potenciar conjuntament l'experiència clínica i de gestió que faciliti la millora de l'atenció a la població en els diferents aspectes assistencials, des de la prevenció i detecció precoç fins a la recuperació, garantint la continuïtat de tot el procés terapèutic.

Qui som?

BCN Salut Mental està composada per les següents organitzacions:

• Associació de Salut Mental Horta-Guinardó

• Fundació Els Tres Turons

• Centre Psicoteràpia Barcelona Serveis Salut Mental

• Grup CHM Salut Mental

• Fundació Sanitària Sant Pere Claver

• Fundació Vidal i Barraquer

OBJECTIUS

Per tal d'aconseguir la millora en l'atenció integral de les persones ateses, considerem prioritari:

• Facilitar la integració funcional dels diferents serveis i dispositius.

• Garantir l'accés i la continuïtat assistencial en el territori al llarg del temps.

• Vetllar per la consecució del més elevat grau d'autonomia personal i social de les persones ateses.

• Promoure la participació activa dels usuaris i les seves famílies en el disseny dels dispositius i processos assistencials.

Són també objectius operatius:

• Compartir informació i donar coherència i consens a les indicacions terapèutiques.

• Estimular la coordinació i cooperació entre els equips.

• Reflexió contínua de l'ètica assistencial, respecte als drets i una praxi clínica conjunta.

• Agilitar la interlocució amb l'Administració.

• Aprofundir en la trajectòria desenvolupada fins el moment, que s'assentava sobre una feina compartida ja fa anys d'homogeneïtzació, de qualitat, de consensuar protocols i de reduir la variabilitat clínica, que facilitarà, en una perspectiva de futur, que els ciutadans, independentment del seu lloc de residència, puguin accedir a la cartera de serveis de BCN Salut Mental; tenint a més en compte que hi ha entitats que han avançat i s'han especialitzat en temes concrets, tal com: prevenció del suïcidi, assistència integral als TLP, programes de psicoteràpia, detecció i atenció precoç de la psicosi, models pioners de reinserció social i laboral.

BCN Salut Mental proposa iniciar una nova etapa que complementi el funcionament actual de la Xarxa de Salut Mental a Barcelona, a partir de les sinèrgies entre les diferents organitzacions i de la detecció de procediments específics d'àmbit suprasectorial.

VISIÓ ESTRATÈGICA

BCN Salut Mental vol convertir-se en un referent en l'àmbit de la salut mental a Barcelona a través d'un decidit compromís en la innovació de les pràctiques assistencials, del desenvolupament de l'excel·lència tècnica i de l'aposta pel treball en partenariat dins el territori. Amb aquesta finalitat, BCN Salut Mental treballa per consolidar els processos clínics transversals, desenvolupa un pla de formació que millori significativament l'expertesa dels diferents professionals i aposta per projectes de recerca que permetin demostrar l'efectivitat de les pràctiques.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

Àmbit de participació

És l'òrgan que garanteix la participació dels usuaris, familiars i professionals en els diferents aspectes assistencials. La seva funció és promoure la millora qualitativa de l'atenció de les persones ateses en el conjunt dels serveis.

Àmbit assistencial

Representa l'òrgan operatiu dinamitzador del procés d'integració funcional dels serveis. Té la capacitat executiva per prendre les decisions tècnic-assistencials que pertoquin, posant-les en pràctica i avaluant-les (tant els aspectes assistencials, com de formació, recerca i docència).

Àmbit de gestió

Es constitueix com l'òrgan operatiu que possibilita establir models i estils homogenis en gestió entre les entitats membres de l'associació.

Entitats proveïdores de:

                                 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews