Cartell acte participació

Imprimir

ACTE INFORMATIU

LA MILLORA DE LA SALUT MENTAL: PARTICIPACIÓ DELS AGENTS IMPLICATS

Data: Divendres 30de novembre de 12 a 14 hores

Lloc: Centre Cívic Fort Pienc, Plaça Fort Pienc, 2-4

 

 OBRINT PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ EN SALUT MENTAL

El divendres 30 de novembre, davant de mes de 200 persones, usuàries, familiars i professionals dels diferents serveis assistencials, es va presentar el projecte de la Comissió de Participació de BCN-Salut Mental. L’objectiu de l’acte, que es va realitzar a la sala d’actes del Centre Cívic Fort Pienc de Barcelona, va ser fer partícips als assistents del procés realitzat fins ara i presentar els objectius de futur.

En un primer moment, per part de BCN, es va presentar la Comissió de participació, entesa com un projecte estable inserit dins de l’organigrama de l’entitat, amb voluntat que ja sigui una realitat operativa dins del primer trimestre del 2013. Desprès, per part de l’associació d’usuaris ADEMM es va presentar la seva experiència formativa en processos d’empoderament i de formador de formadors -com el programa “GRUNWIG I”-. Per part d’un familiar i un usuari de la federació de familiars i usuaris FECAFAMM, es va presentar la seva experiència formativa d’empoderament, adreçada a familiars, usuaris i professionals, el projecte “PROSPECT”. Finalment es va obrir un col·loqui que va durar mes d’un hora i que va demostrar el gran iterés del projecte.

Amb aquestes experiències formatives, s’organitzarà un seminari formatiu els propers mesos amb professionals, usuaris i familiars dels diferents Serveis de BCN-SM dels quals ha de sortir la comissió estable de participació.