VIII JORNADA BCN Salut Mental

Imprimir

 

El passat 8 de març es va celebrar al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona la VIII Jornada BCN Salut Mental amb el títol "La Psicoteràpia a la Xarxa de Salut Mental: Avaluació de Resultats", amb una gran assistència de professionals i participants de l'àmbit.

La inauguració de la Jornada va anar a càrrec del Dr. Lluís Lalucat, president de BCN Salut Mental i dels representants institucionals la Sra. Pilar Magrinyà, directora general de Planificació en Salut  i el Sr. Davide Malmuse, director de Serveis de Salut de l'Ajuntament de Barcelona.

 

 

El Dr. Lluis Lalucat va parlar del compromís de BCN Salut Mental en el nou paradigma de la salut mental comunitària, basat en la prevenció, la participació i la recuperació. On la psicoteràpia és un dels eixos articuladors i central de les diferents estratègies terapèutiques. També va insistir en la importància d’avaluar els resultats i de la necessària qualificació científica que han de tenir les intervencions psicoterapèutiques.

Seguidament el Sr. David Malmuse va sintetitzar el nou Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022 que contempla més de 100 accions que tenen com a objectiu la millora del benestar emocional i la salut mental de la població de Barcelona, posant l’accent en la prevenció del patiment psicològic i la promoció de la salut. 

Finalment la Sra. Pilar Magrinyà va tancar la inauguració parlant de les polítiques de salut mental alineades amb les indicacions internacionals. Dos pilars importants d’aquestes polítiques son el desplegament assistencial comunitari i l’atenció centrada en la persona, en respecte a la seva dignitat, als seus drets, valors, preferències i experiències.

 

Conferència: L'efectivitat de la psicoteràpia psicodinàmica"

 

 

El Dr. Joan Vegué, director de l’àrea assistencial de BCN Salut Mental, va realitzar la introducció a la conferència sobre l’Efectivitat de la Psicoteràpia Psicodinàmica que posteriorment va oferir el Dr. Jonathan Shedler, director de psicologia al departament de de psiquiatria de l’Hospital de Colorado,  deixant a l’aire una sèrie de preguntes que s’anirien reflexionant durant tota la Jornada:

·         Qué significa avaluar resultats?

·         Quines practiques han demostrat millors resultats?

·         Quins son els factors comuns de qualsevol abordatge psicoterapèutic? 

·         Quin es el paper del psicoterapeuta? 

El Dr. Shedler va parlar de l'eficàcia de la psicoteràpia psicodinàmica (article Dr. Shedler) i per la tarda va impartir un taller sobre el tractament del pacient difícil. 

  

Anàlisi de la situació actual i experiències rellevats

 

El Dr. Lluís Mauri, coordinador de la comissió de recerca de BCN Salut Mental, va realitzar una introducció diferenciant avaluació i recerca per una banda i definint el concepte de psicoteràpia per l’altra.

L’avaluació s’entén com un procés sistemàtic d’obtenció i anàlisi d´informació per elaborar un judici de valor sobre un objecte o matèria (ex: programa d´intervenció), a fi de comprovar la seva efectivitat o per millorar-lo; en canvi la recerca consisteix en un procés sistemàtic d´obtenció i anàlisi d´informació útil per, seguint el mètode científic, crear o augmentar el coneixement sobre algun objecte o matèria.

 

 

El Dr. Lluís Mauri va recordar la definició de psicoteràpia per part de la FEAP, Federació Espanyola d’Associacions de Psicoterapeutes: “És un tractament científic, de naturalesa psicològica que, a partir de manifestacions psíquiques o físiques del malestar humà, promou la consecució de canvis o modificacions en la conducta, l'adaptació a l'entorn, la salut física o psíquica, la integració de la identitat psicològica i el benestar de les persones o grups com la parella o la família.”

Finalment de cara a l'estudi efectuat per BCN Salut Mental, les intervencions per a ser considerades psicoteràpia han de tenir com a mínim aquestes característiques:

·         Freqüència de sessions no inferior a 1 cada 15 dies

·         Objectius acotats

·         Limitació en el temps

·         Sessions realitzades per psiquiatre/a o psicòleg/a 

 

1. Anàlisi de la situació actual: es van presentar dades resum de la situació de la psicoteràpia en els diferents serveis i dispositius de BCN Salut Mental, obtingudes  a partir del buidat de les graelles que s’havien confeccionat amb les dades de 2016 aportades pels caps de servei. Les presentacions van córrer a càrrec de Josep Parés (àmbit ambulatori d´adults i infanto - juvenil), M. Jesús Rufat (hospitalització d´adults i infanto - juvenil) i Anna Tomàs (serveis de rehabilitació comunitària). Les conclusions extretes a partir d’aquestes presentacions van ser: 

 

 •  La/es Psicoteràpia/es tenen un paper rellevant en la cartera de serveis que ofereixen els dispositius de BCN-SM, però amb un impacte encara reduït respecte a les necessitats de la Xarxa. 
 •  Els Hospitals de dia, els SRC i les Unitats amb Programes Específics faciliten la seva aplicació a un major nombre de persones. Els serveis ambulatoris d´adults (amb un 18% de la població rebent psicoteràpies) es queden molt per sota del que considerem desitjable.
 • Comptem amb una variada gama de tècniques psicoterapèutiques que adaptem a les necessitats dels pacients, i tenim professionals ben formats i acreditats per dur a terme intervencions psicoterapèutiques de qualitat, alhora que molts dels tractaments estan supervisats.
 •  En els dispositius de BCN SM avaluem, però avaluem poc i sovint de forma no sistemàtica: caldria que avaluéssim més les nostres intervencions. És una exigència científica i ètica treballant en l’assistència pública, ens permetria millorar la qualitat i optimitzar recursos.
 • Això passa per crear una cultura d’avaluació en les institucions i incorporar-la amb naturalitat en el dia a dia. És imprescindible comptar amb la disponibilitat dels professionals per fer-ho i que les organitzacions i l’administració ho facilitin donant formació i recursos.
 • El que es va presentar ha de servir de punt de partida per seguir fet un treball intern de definir millor què entenem per psicoteràpia, diferenciant-ho d´altres intervencions, sistematitzar millor la recollida d´informació i tendir a avaluar més totes les nostres intervencions. 

 

 

 2. Experiències rellevants d´avaluació: A continuació es van presentar quatre experiències d´avaluació, escollides d’entre les 22 que van fer arribar els equips al comitè organitzador en funció de la seva pertinença, qualitat científico-tècnica, interès i replicabilitat. Els resums de les 22 experiències va ser entregat al públic formant part de la documentació que es va donar a l´inici de la jornada. Les  experiències que es van presentar en la taula van ser:

 

 • Tratamiento basado en la mentalización en un programa intensivo ambulatorio (MBT-IOP) para el Trastorno Límite de la Personalidad en población adulta: un estudio piloto. Presentat per Glòria Mateu (Sant Pere Claver – FS).
 • Evaluación de resultados de un programa de tratamiento para Trastornos Límites de la Personalidad en Hospital de Dia: prevención del suicidio. Presentat per M. Jesús Rufat (CPB-SSM). 
 • Efectivitat de l´aplicació d´un programa basat en el MBCT pels trastorns afectius en pacients tractats ambulatòriament. Presentat per David Closas (CPB-SSM).
 • Eficacia comparativa del programa de entrenamiento en cognición social e interacción (SCIT) vs. el programa de entrenamiento en reconocimiento de afectos (TAR) para pacientes ambulatorios con esquizofrenia. Presentat per Carme Vidal (F. Tres Turons)

 

Les presentacions van poder ser discutides des de la mateixa taula pel Prof. Alejandro Ávila, catedràtic de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics – Dpt. Psicologia Clínica - Facultad de Psicología - Universidad Complutense de Madrid, qui va mostrar la seva satisfacció pel nivell general dels treballs presentats i va assenyalar de forma molt acurada els punts forts i dèbils de cadascuna d´elles.

En síntesi, la taula va ser satisfactòria i ben valorada pels ponents i pel públic present.

 

I Premi Dr. Pep Fàbregas

 

 

L’entrega del I Premi Dr. Pep Fàbregas va ser lliurat pel fill del Dr. Fàbregas, en Max Fàbregas al projecte "Efectivitat d'una intervenció grupal psicoeducativa desenvolupada per infermeria d'atenció primària sobre el control dels símptomes de pacients infantils amb TDHA. Projecte Pares - TDHA del Servei de Psiquiatria Infanto Juvenil del Consorci Hospitalari de Vic amb el Dr. Daniel Rodrigo Jimenez com a investigador principal.

 

Resum projecte

Entrevista al Dr. Daniel Rodrigo

 

Per la tarda es van realitzar 4 tallers simultanis sobre les especificitats tècniques de l'abordatge psicoterapèutic tant des de l'àmbit clínic fins als d'avaluació i formació.

 •  Per a qui funciona la psicoteràpia? Avaluació i tractament del pacient difícil 

Ponent: Prof. Jonathan Shedler

Moderador: Josep Mercadal

Síntesi del taller

 •     Psicoteràpia: Com opera? Factors comuns i específics

          Ponent: Mercè Mitjavila

          Moderador: David Clusa

 

          Síntesi del taller

 • Com avaluem la psicoteràpia?

Ponent: Prof. Alejandro Ávila

Moderadora: Mercè Teixidó

Síntesi del taller

 • Què cal saber i com ha de ser el psicoterapeuta?

Ponent: Victor Cabré

Moderadora: Antònia Galofré

Síntesi del taller

 

La Jornada va finalitzar a les 18h amb molt bona valoració per part dels assistents i dels col·laboradors.

Entitats proveïdores de:

                                 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews